Dotacja

logo_lawp


REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 – 2013

Tytuł projektu:

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii”

Beneficjent:

PC GROM S.C.

PAWEŁ GROMOWSKI, JOANNA GROMOWSKA

Ul. Domeyki 5/24, 20-488 Lublin


NOWE USŁUGI:

1)  wykonywanie instalacji LAN kat. 6 wraz z certyfikacją

2)  serwis serwerów i systemów serwerowych z podstawieniem sprzętu zastępczego

3)  streaming live: usługa nadawania strumienia audio video przez sieć Internet/LAN przy zapewnieniu najwyższej cyfrowej jakości.